NelJä Paikkaa Biodesign Finland -Projektissa

Haemme yhteensä neljää henkilöä 11 kk:n määräajaksi 1.2.2020 alkavaan Biodesign Finland -projektiin. Ohjelman järjestäjät ovat Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulu, Helsingin yliopisto, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) sekä Metropolia ammattikorkeakoulu.

Tehtäväkuvaus

Biodesign Finland -projekti pohjautuu Stanfordin yliopistossa kehitettyyn konseptiin (Yock et al., Biodesign: The Process of Innovating Medical Technologies 2nd Edition, Cambridge Univ. Press 2015; http://biodesign.stanford.edu/). Hanke pyrkii kehittämään teknisiä, kaupallistettaviksi sopivia ratkaisuja sairaaloiden käytännön tarpeisiin tarjoamalla monialaiselle työryhmälle koulutusta sairaalaympäristössä ja luomalla uutta yritystoimintaa. Tulet olemaan osa neljän hengen tiimiä, joka koostuu yhdestä lääkäristä ja kolmesta teknisen/taideteollisen/teknis-kaupallisen koulutuksen saaneesta henkilöstä. Alkukoulutuksen jälkeen ryhmä viettää kuukauden sairaalayksikössä Meilahdessa sen toimintaan perehtyen ja havaintoja kirjaten. Tämän immersiojakson jälkeen tehtävänä on määritellä tehtyjä havaintoja analysoimalla n. 150 tarvetta, joita ei ole vielä ratkaistu optimaalisella tavalla. Työryhmä käy tarpeet läpi ideapalavereissa niitä analysoiden ja erottaen kaikkein tärkeimmät ja ratkaistavissa olevat. Lopulta tiimi valitsee yhden tarpeen, johon se ryhtyy kehittämään teknistä ratkaisua kliinistä käyttöä ja kaupallistamista varten. Ideapalavereissa ja kehitysvaiheessa tiimi saa tukea mentoriverkostolta sekä eri alojen asiantuntijoilta. Projektiin sisältyy mahdollisuus vierailla Kaliforniassa (Berkeley, Stanford) oppimassa Biodesign-hankkeiden menestystekijöistä, mikäli se koetaan tehtävän kannalta hyödylliseksi.

Onnistunut hanke voi jatkua Biodesign-yhteisön tuella tarjoten osallistujille mahdollisuuden perustaa tulosten pohjalta startup-yritys tai viedä kehitetty idea ja tekniset ratkaisut kaupallistettaviksi olemassa oleviin yrityksiin.

Biodesign Finland -koulutus järjestetään yhteistyössä Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, HUS:n ja Metropolia AMK:n kanssa. Vuosina 2016–2017 Biodesign Finland -projektien kaksi työryhmää saivat hankkeen aikana kehitettyjen ideoidensa ja kaupallistamissuunnitelmiensa perusteella kumpikin Business Finlandilta 18 kuukauden jatkorahoituksen ideansa kaupallistamisen valmisteluun.

Hakijalta edellytetään

Edellytämme hakijalta soveltuvaa diplomi-insinöörin, maisterin, lääketieteen lisensiaatin tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tasoa vastaavaa osaamista (myös opintojensa loppuvaiheessa oleva opiskelija voi tulla kysymykseen), erinomaista suomen ja englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa, ryhmätyötaitoja, oma-aloitteisuutta ja rohkeutta sitoutua tähän vaativaan tehtävään. Tehtävään valituilta edellytetään halukkuutta ja valmiutta kaupallistaa hankkeen lopputulos esim. oman yrityksen tai olemassa olevan yrityksen kautta.

Palkkaus

Palkkaus määräytyy järjestävien organisaatioiden palkkauskäytäntöjen mukaan. Esimerkiksi Aalto-yliopiston maksama palkka vastaa loppuvaiheen tohtorikoulutettavan palkkaa (n. 3300 €/kk).

Hakeminen

Hakemus pyydetään jättämään viimeistään 8.11.2019 Aalto-yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmä Saiman kautta: http://rekry.saima.fi/aaltohome/aew.html?did=5900&lang=fi&job_id=2544&jc=1. Liitä hakemukseesi motivaatiokirje, ansioluettelo, kopio tutkintotodistuksista, julkaisuluettelo, luettelo mahdollisista patenttihakemuksista sekä enintään kolmesta suosittelijasta.

Hakijan tulee pyytää suosittelijoita lähettämään suosituskirjeet viimeistään 8.11.2019 TkT Jaakko Niemiselle (jaakko.nieminen@aalto.fi) ja sisällyttämään viestin otsikkoriville määreen ”Biodesign Finland” ja hakijan nimen. Kaikki hakuasiakirjat on toimitettava suomen tai englannin kielellä pdf-muodossa.Aalto-yliopistolla, Helsingin yliopistolla, HUS:lla ja Metropolia AMK:lla on perustellusta syystä oikeus jättää tehtävä täyttämättä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa halutessaan huomioon myös ehdokkaita, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Lisätietoja

Lisätietoja hausta antavat Biodesign Finland -hankkeen projektipäällikkö TkT Jaakko Nieminen (jaakko.nieminen@aalto.fi), tutkimusjohtaja prof. Anne Pitkäranta (anne.pitkaranta@hus.fi) ja prof. Sampsa Vanhatalo (sampsa.vanhatalo@helsinki.fi). Rekrytointiprosessiin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa HR-koordinaattori Noora Koskivaara (noora.koskivaara@aalto.fi). Biodesign Finland -hanketta esitellään sivustolla www.biodesignfinland.fi. Hakuilmoitus löytyy myös täältä: www.biodesignfinland.fi/haku

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Pääkampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä.

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto on Suomen suurin ja yksi Euroopan parhaimmista yliopistoista. Se kuuluu Aalto-yliopiston strategisiin yhteistyökumppaneihin mm. lääketieteellisen tekniikan kehityksessä. Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on monilla osa-alueillaan ehdotonta huippua maailmassa.

HUS

Meilahden kampuksella sijaitseva Helsingin yliopistollinen sairaala on kansainvälisesti korkeatasoinen yliopistosairaala, joka tekee kliinisen palvelun lisäksi huomattavaa tieteellistä ja kliinistä kehitystyötä.

Metropolia AMK

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Metropoliassa on 16 700 opiskelijaa; tutkinto-ohjelmia on 67, joista 12 englanninkielisiä.

Laurea AMK

Laurea-ammattikorkeakoulu on Uudellamaalla toimiva kansainvälinen ammattikorkeakoulu, jonka painopistealueet ovat erityisesti terveys ja hyvinvointi, palvelumuotoilu ja uudet liiketoimintamallit sekä turvallisuusosaaminen. Lisäksi Laurea panostaa opiskelijayrittäjyyden edistämiseen ja uusiin innovaatioihin sekä käyttäjäkeskeiseen lähestymistapaan kaikissa toiminnoissaan.

Palkkaus määräytyy järjestävien organisaatioiden palkkauskäytäntöjen mukaan.